Al Falah City, Abu Dhabi, UAE
Phone: +971 2 510 0000
Email: yahclickinfo@yahsat.ae
Fax: +971 2 510 0001

Location Map© 2014. Al Yah Satellite Communication Company PJSC (Yahsat), A Mubadala Company.